Příspěvky

Transformační prožitkové masáže

Obrázek
Vědomý dotek aktivně přijímaný v bezpečném prostředí a v atmosféře naprosté důvěry je léčivý nejen pro naše fyzické tělo, ale sytí a uzdravuje i naše tělo emoční a energetické.   
Celostní přístup v pojetí transformační masáže znamená, že cílem není „jen“ uvolnění nějakých svalových skupin, úleva od bolesti či relaxace – tím nechci říct, že tyto efekty dobré zdravotní či relaxační masáže by měly být nějak méněcenné. Přesto, cílem transformační masáže je transformace, tedy změna kvality prožívání. K tomu jsou ale zapotřebí dvě důležité věci, které musí nastat současně. První z nich je vědomá přítomnost toho, kdo masáž dává a druhou je aktivní přijímání.Přítomnost masírujícího netřeba vysvětlovat, tu asi snadno každý pocítí. Znamená to, že nedělá pouze precizně naučené rutinní pohyby a nekouká při tom z okna a nemyslí na to, kam vyrazí „po šichtě“ za zábavou, nebo že s vámi neklábosí o čemkoliv, jen proto, že si potřebuje popovídat. Přítomnost znamená, že je s vámi po celou dobu masáže n…

Kraniosakrální terapie

Obrázek
Kraniosakrální terapie (CST) je jemná neinvazivní doteková manipulační technika, která se vyvinula z klasické osteopatie. Řadí se mezi alternativní metody celostní (holistické) práce s tělesným systémem člověka. Podporuje moudrost těla a jeho schopnost znovunalezení rovnováhy a zdraví. V terapii vycházíme z toho, že náš psychofyzický systém se během dne a noci neustále sám reguluje a obnovuje. Zdraví je v samotném základu neustále přítomno, a pokud má možnost, projeví se jako životní síla. Kraniosakrální terapie vnímá člověka jako komplexní bytost, zahrnující v sobě různé úrovně, vytvářející dokonalý a složitě provázaný celek. Jakmile nastane změna v jedné úrovni (tělesné, emocionální či mentální), projeví se následně i v těch ostatních.
Kraniosakrální terapie klade důraz na Zdraví, které je v našem těle přítomno již od samého počátku a na jeho projev – životní sílu – která udržuje náš život. Životní síla, označovaná v kraniosakrální terapii tradičně jako Dech života, se projevuje na v…

Dearmoring (rozpouštění krunýře)

Co je to dearmoring? Odzbrojování?
Techniky, označované v současnosti často souhrnným názvem dearmoring (psáno též de-armouring), vycházejí z poznatků Dr. Wilhelma Reicha, jednoho ze žáků Sigmunda Feuda. Dr. Reich byl prvním ze "západních" psychoterapeutů, který začal zkoumat propojení emocí a těla. Je považován za zakladatele somaticky orientované psychoterapie. Jako první, v historii západní medicíny, popsal a pojmenoval chronickou tenzi svalstva jako tzv. svalový pancíř (nebo též krunýř, angl. muscular armour). Zkoumal jak je původně volné a svobodné proudění životní energie v těle zadržováno na hluboké nevědomé úrovni, v místech, která se projevovala svalovou, mentální nebo emoční tenzí, a jak uvolnění této tenze umožňuje lidem se znovu se svou životní silou propojit. Krunýř, či pancíř se v těle postupně utváří od samého početí, jako reakce na prožitá traumata. 
Trauma vzniká ve chvíli, kdy se náš tělesný systém nedokáže vyrovnat buď s intenzitou zátěže (stresu) anebo s do…